Naslovna arrow Katalog arrow Poljoprivreda > Motokultivatori > Motokultivator F - 630

Motokultivator F - 630

Ostali modeli:

Pogledajte još i ove proizvode:

Slu?i za obradu vrta, vinograda, vo?njaka i povrtnjaka. Podesne je konstrukcije i sna?nog motora. Njime se lagano upravlja. Namjenjen je za rad s priklju?cima. Mogu?nost kori?tenja motokultivatora na raznim terenima je vrlo dobra.
Maksimalni nagib terena kod kojeg se mo?e nesmetano raditi je oko 35°. Pokretanje je brzo i lagano, potrebno je povu?i u?e poteznog startera. Polugom za gas koja je smje?tena na desnoj strani upravlja?a pode?ava se brzina rada motora. Ru?icom mjenja?a brzina mjenjanje brzina je vrlo jednostavno, a dobro uo?ljive oznake tu puno poma?u. Upravlja? je sklopivi, a mo?e se i zaokrenuti prema nazad ve? kako odgovara korisniku ili uvijetima rada. Mogu?e je pode?avanje visine upravlja?a u tri nivoa, kao i polo?aj lijevo ili desno.
Otpu?tanjem sigurnosnog kva?ila motokultivator se zaustavlja i time se pove?ava sigurnost osobe koja s njim upravlja. Motor i svi pokretni djelovi su pokriveni da bi se za?titilo korisnika, a ?titnik ispu?nog lonca omogu?uje tih i siguran rad.
Vratilo za priklju?ke (PTO) mo?e pokretati raznovrsne priklju?ke.

Tehničke karakteristike:

Motor ?etverotaktni, jednocilindri?ni HONDA GX-160
Snaga motora 4/5.5 kW/KS
Obujam 163 cm3
Gorivo Euro super 95
Mjenja? 2x(3 brzine naprijed i 1 nazad)
Spojka zatezni remen
Masa (kg) 105 kg
Dimenzije 1675 x 665 x 1180 (D/V/?)(mm)
Dimenzije ambala?e (D/V/?)(mm)
Motokultivator F - 630